• 1.jpg
  • 2.jpg
  • 3.jpg

Rezerwacja Online

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><title>Hotel Krasnodębski Węgrów - hotel, węgrów, centrum konferencyjne, wesela, catering, konferencje, bankiety, restauracja, pokoje, przyjęcia, organizacja wesel, organizacja przyjęć</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=iso-8859-2"/><meta name="description" content="hotel węgrów, hotel, węgrów, spa, centrum konferencyjne, wesela, catering, konferencje, bankiety, restauracja, pokoje, przyjęcia, organizacja wesel, organizacja przyjęć" /><meta name="keywords" content="hotel, węgrów, spa, centrum konferencyjne, wesela, catering, konferencje, bankiety, restauracja, pokoje, przyjęcia, organizacja wesel, organizacja przyjęć" /><meta name="robots" content="noodp" /><meta name="googlebot" content="noodp" /><link href="style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /><style type="text/css" media="all">@import "thickbox.css";</style><script type="text/javascript" src="js/jquery-1.2.3.min.js"></script><script type="text/javascript" src="js/thickbox-compressed.js"></script><script type="text/javascript" src="js/swfobject.js"></script><script type="text/javascript" src="js/scripts.js"></script><script type="text/javascript" src="js/transmen.js"></script><script language="JavaScript" type="text/javascript"><!--var space = " ";var speed = "200";var pos = 0;var msg = "Witamy w Zespole Hotelowym Krasnodębski!!";function Scroll(){window.status = msg.substring(pos, msg.length) + space + msg.substring(0,pos);pos++;if (pos > msg.length) pos = 0;window.setTimeout("Scroll()", speed);}Scroll();--></script><!--swMenuFree4.6J1.5RC3 transmenu by http://www.swmenupro.com-->

<script type="text/javascript">

<!--

function SWimportStyleSheet(shtName){

var link = document.createElement( 'link' );

link.setAttribute( 'href', shtName );

link.setAttribute( 'type', 'text/css' );

link.setAttribute( 'rel', 'stylesheet' );

var head = document.getElementsByTagName('head').item(0);

head.appendChild(link);

}

-->

</script>

<script type='text/javascript'>

<!--

SWimportStyleSheet('menu.css');

-->

</script></head><body>

<div id="calosc">

<div id="top"></div>

<div id="top_dol">

<div id="wrap" class="menu" align="left">

<table cellspacing="0" cellpadding="0" id="menu" class="menu" >

<tr>

<td>

<a id="menu1" href="hotel.html" >HOTEL</a>

</td>

<td>

<a id="menu3" href="restauracja.html" >RESTAURACJA</a>

</td>

<td>

<a id="menu4" href="imprezy.html" >IMPREZY</a>

</td>
<td>

<a id="menu5" href="spa.html" ><font color="maroon">SPA</font></a>

</td>

<td>

<a id="menu6" >GALERIA</a>

</td>

<td class="last">

<a id="menu7" href="kontakt.html" >KONTAKT</a>

</td>

</tr>

</table></div><div id="subwrap"><script type="text/javascript">

<!--

if milf porn (TransMenu.isSupported()) {

var ms = new TransMenuSet(TransMenu.direction.down, 0,0, TransMenu.reference.bottomLeft);

var menu1 = ms.addMenu(document.getElementById("menu1"));

menu1.addItem(" Rezerwacja online", "rezerwacja.php", "0");

var menu3 = ms.addMenu(document.getElementById("menu3"));

menu3.addItem("", "", "0");

var menu4 = ms.addMenu(document.getElementById("menu4"));

menu4.addItem("", "", "0");
var menu5 = ms.addMenu(document.getElementById("menu5"));

menu5.addItem("SPA - szczegóły oferty", "spa1.html", "0");

var menu6 = ms.addMenu(document.getElementById("menu6"));
menu6.addItem("Nowo¶ć - SPA", "g_spa.html", "0");

menu6.addItem("Hotel - Centrum Konferencyjne", "g_hotel.html", "0");

menu6.addItem("Restauracja, drinkbar", "g_restauracja.html", "0");

menu6.addItem("Imprezy - wesela, komunie ...", "g_imprezy.html", "0");

var menu7 = ms.addMenu(document.getElementById("menu7"));

menu7.addItem("","","0");function init() {

if (TransMenu.isSupported()) {

TransMenu.initialize();

menu1.onactivate = function() {document.getElementById("menu1").className = "hover"; };

menu1.ondeactivate = function() {document.getElementById("menu1").className = ""; };

menu3.onactivate = function() {document.getElementById("menu3").className = "hover"; };

menu3.ondeactivate = function() {document.getElementById("menu3").className = ""; };

menu4.onactivate = levitra online function() {document.getElementById("menu4").className = "hover"; };

menu4.ondeactivate = function() {document.getElementById("menu4").className = ""; };

menu6.onactivate = function() {document.getElementById("menu6").className = "hover"; };

menu6.ondeactivate = function() {document.getElementById("menu6").className = ""; };

menu7.onactivate = function() {document.getElementById("menu7").className = "hover"; };

menu7.ondeactivate = function() {document.getElementById("menu7").className = ""; };

}}


TransMenu.dingbatSize = 0;

TransMenu.spacerGif = "";

TransMenu.dingbatOn = "";

TransMenu.dingbatOff = "";

TransMenu.sub_indicator = false;

TransMenu.menuPadding = 0;

TransMenu.itemPadding celebrity porn pics = 0;

TransMenu.shadowSize = 2;

TransMenu.shadowOffset = 3;

TransMenu.shadowColor = "#888";

TransMenu.shadowPng = "";

TransMenu.backgroundColor = "b29a6a";

TransMenu.backgroundPng = "";

TransMenu.hideDelay = 600;

TransMenu.slideTime = 300;

TransMenu.selecthack = 0;

TransMenu.renderAll();

if ( typeof window.addEventListener != "undefined" )

window.addEventListener( "load", init, false );

else if ( typeof window.attachEvent != "undefined" ) {

window.attachEvent( "onload", init);

}else{

if ( window.onload != null ) {

var oldOnload = window.onload;

window.onload celeb sex tapes = function ( e ) {

oldOnload( e );

init();

}

}else

window.onload = init();

}

}

-->

</script>

</div><!--End swMenuFree menu module--><div id="flagi"><a href="http://hotel-krasnodebski.pl/index.html" class="flaga_pl"></a><a href="http://hotel-krasnodebski.pl/en/index.html" class="flaga_en"></a> <a href="http://hotel-krasnodebski.pl/ger/index.html" class="flaga_ger"></a> <a href="http://hotel-krasnodebski.pl/rus/index.html" class="flaga_rus"></a>

</div>

</div><div id="srodek1" align="justify"><br /><br /><h3>Zapytanie o dostępno¶ć</h3>

<br />

<div align="center">Zapraszamy do skorzystania z systemu rezerwacji

miejsc on-line. Dzięki niemu mog± Państwo bez odchodzenia od komputera zarezerwować

pokój w Hotelu Krasnodębski w Węgrowie.

W ci±gu 24 godzin otrzymaj± Państwo odpowiedĽ co do dostępno¶ci wybranego rodzaju

pokoju w podanym terminie.

<br /><br /></div><?php

if (count($_POST))

{

////////// porn cartoon USTAWIENIA //////////

$email = 'Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. '; // Adres e-mail adresata

$subject = 'Rezerwacja'; // Temat listu

$message = 'Dziękujemy za wysłanie formularza'; // Komunikat

$error = 'Wyst±pił bł±d podczas wysyłania formularza'; // Komunikat błędu

$charset = 'iso-8859-2'; // Strona kodowa

//////////////////////////////

$head =

"MIME-Version: 1.0\r\n" .

"Content-Type: text/plain; charset=$charset\r\n" .

"Content-Transfer-Encoding: 8bit";

$body = '';

foreach ($_POST as $name => $value)

{

if (is_array($value))

{

for ($i = 0; $i < count($value); $i++)

{

$body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value[$i]) : $value[$i]) . "\r\n";

}

}

else $body .= "$name=" . (get_magic_quotes_gpc() ? stripslashes($value) : $value) . "\r\n";

}

echo mail($email, "=?$charset?B?" . base64_encode($subject) . "?=", $body, $head) ? $message : $error;

}

else

{

?>

<form celebrity nude action="?" method="post" onreset="if (!confirm('Czy na pewno chcesz wyczy¶cić cały formularz?')) return false">

<table width="500" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="7" bgcolor="f6efdd">

<tr>

<td width="50%">Data przyjazdu:</td>

<td>

<select name="Dzien_przyjazdu">

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

<option value="4" >4</option>

<option value="5">5</option>

<option value="6">6</option>

<option value="7">7</option>

<option value="8">8</option>

<option value="9">9</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

<option value="20">20</option>

<option value="21">21</option>

<option value="22">22</option>

<option value="23">23</option>

<option value="24">24</option>

<option value="25">25</option>

<option value="26">26</option>

<option value="27">27</option>

<option value="28">28</option>

<option value="29">29</option>

<option value="30">30</option>

<option value="31">31</option>

</select><select name="Miesiac_przyjazdu" onchange="javascript:updateDays(rezerwacja.Rok_przyjazdu, rezerwacja.Miesiac_przyjazdu, rezerwacja.Dzien_przyjazdu);">

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

<option value="4" >4</option>

<option value="5">5</option>

<option value="6">6</option>

<option value="7">7</option>

<option value="8">8</option>

<option value="9">9</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

</select>

<select name="Rok_przyjazdu" onchange="javascript:updateDays(rezerwacja.Rok_przyjazdu, rezerwacja.Miesiac_przyjazdu, rezerwacja.Dzien_przyjazdu);">

<option value="2011">2011</option>

<option value="2012">2012</option>

</select>

</td>

</tr>

<tr>

<td>Liczba nocy:</td>

<td><select name="Liczba_nocy">

<option value="1">1</option>

<option value="2">2</option>

<option value="3">3</option>

<option value="4" >4</option>

<option value="5">5</option>

<option value="6">6</option>

<option value="7">7</option>

<option value="8">8</option>

<option value="9">9</option>

<option value="10">10</option>

<option value="11">11</option>

<option value="12">12</option>

<option value="13">13</option>

<option value="14">14</option>

<option value="15">15</option>

<option value="16">16</option>

<option value="17">17</option>

<option value="18">18</option>

<option value="19">19</option>

<option value="20">20</option>

<option celebrity porn tapes value="pow20">powyżej 20</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Pokój:</td>

<td><select name="Pokój">

<option value="">Pokoje:</option>

<option value="1os">1-osobowy</option>

<option value="2os">2-osobowy</option>

<option value="3os">3-osobowy</option>

<option value="4os">4-osobowy</option>

<option value="Apart">Apartament</option>

<option value="BezLaz">Bez łazienki</option>

</select></td>

</tr>

<tr>

<td>Imię i nazwisko:<br /><input type="text" size="35" name="Imie_Nazwisko" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Firma:<br /><input type="text" size="35" name="Nazwa_firmy" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Adres:<br /><input type="text" size="35" name="Adres" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Telefon:<br /><input type="text" size="20" name="Telefon" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Fax:<br /><input type="text" size="20" name="Fax" value="" /></td>

</tr>

<tr>

<td>Adres E-mail:<br /><input type="text" size="20" name="Email" value="" /></td>

& lt;/tr>

<tr>

<td colspan="2"><div align="center">

<input type="submit" value="Wy¶lij zapytanie " />

<input type="reset" value="Wyczy¶ć " />

</div></td>

</tr>

</table>

</form>

<?php

}

?><p align="justify">&nbsp;</p><br /><br /><h3>Zapraszamy</h3>

<br /><br /><br /><br /><br /><br /><br />

<div id="piecz1">

<p><img src="images/pieczec.jpg" width="170" height="182" alt="" border="0"/></p>

</div></div><div id="prawo"><div class="logo"><div class="min"><img src="images/logo.jpg" alt="" class="mleft6" /></div>

</div><div class="gallery"><div Boobs class="min"><a href="zdjecia/g_1.jpg" class="thickbox" rel="maingal_mins"><img src="zdjecia/g_1_s.jpg" alt="" class="mleft5" onclick="showbig('.id_1')" /></a></div><div porn cartoon class="min"><a href="zdjecia/h_5.jpg" class="thickbox" rel="maingal_mins"><img src="zdjecia/h_5_s.jpg" alt="" class="mleft5" onclick="showbig('.id_1')" /></a></div>

<div class="min"><a href="zdjecia/h_7.jpg" class="thickbox" rel="maingal_mins"><img src="zdjecia/h_7_s.jpg" alt="" class="mleft5" onclick="showbig('.id_1')" /></a></div></div></div><div id="dol"></div><div id="stopka">Copyright &copy; 2008 - <strong><a href="http://www.dobrafirma.org"> dobrafirma.org - proste rozwi±zania </a></strong></div></div>


<script type="text/javascript">
var buy generic propecia online gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www.");
document.write(unescape("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
</script>
<script type="text/javascript">
try {
var pageTracker = _gat._getTracker("UA-12493837-3");
pageTracker._trackPageview();
} catch(err) {}</script>


</body></html>

Newsletter - zapisy

Twój mail*


Sala bankietowa

Hotel Krasnodębski dysponuje jedną z największych i najbardziej reprezentacyjnych sal bankietowych w Węgrowie. Nasze wieloletnie doświadczenie sprawiło, iż jesteśmy specjalistami w organizacji bankietów nawet na 500 osób. Komfortowa przestronna, klimatyzowana sala z antresolą, świetne potrawy, pyszne zakąski i dyskretna obsługa zapewnia naszym Gościom poczucie swobody i komfortu zabawy. Organizowane przez nas bankiety są „szyte na miarę” naszych gości i przebiegają w rytmie przez nich wytyczonym.

Organizujemy bankiety na każdą okazję. Począwszy od imprez okolicznościowych po bankiety dla firm i przedsiębiorstw. Przygotowując każde spotkanie sami proponujemy jego scenariusz i menu, ale też bierzemy pod uwagę oczekiwania naszych klientów. Nasza załoga elastycznie podchodzi do każdego bankietu, tak by każdy gość wyszedł od nas zadowolony.